Vi kommer alla jobba på Ink-Bash i stockholm under 25-27 augusti.
Michelle startar och kör själv på Fredag, på Lördag är det dags för Ludvig Lewinsky och efter halva dagen kommer  Andy Blanco att ta över, Söndag kör Joel själv.